Beques i Convalidacions

Beques
  • Resolució Beques de caràcter general  curs 2020-2021

Llistat beques atorgades (4 de març 2021)               Llistat beques denegades (4 de març 2021)

Resolució beca denegada (27 d’abril de 2021)

 

  • Resolució beques Necessitats Educatives Especials curs 2020-2021

Llistat beques atorgades (gener 2021)                Llistat beques denegades (ner 2021)

 

Convalidacions

L’alumnat d’ESO o Batxillerat que cursa estudis de música o dansa i l’alumnat amb dedicació significativa a l’esport pot sol·licitar una convalidació de matèries durant els seus estudis al centre. Us adjuntem les instruccions i la documentació que cal presentar: