Proves Títol Graduat ESO. Alumnat de cursos anteriors

Ha sortit publicada la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada. Cal complir els requisits per poder-ho sol·licitar. Llegiu bé la documentació abans de fer la sol·licitud: