Projecte Lingüístic

El projecte lingüístic, actualitzat l’abril de 2021,  és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu. En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Per accedir al Projecte Lingüístic de La Llauna cliqueu AQUÍ