Títols i certificacions

Documentació

Model de sol·licitud de certificats i/o documentació diversa

Expedició de títols d’ESO

L’expedició dels títols corresponents a l’ESO s’inicia d’ofici i, per tant, la persona interessada no ho ha de sol·licitar al centre ni ha de pagar cap taxa.

Expedició del Títol de Batxillerat

Cal dirigir-se a Secretaria per sol·licitar, un cop acabats els estudis de Batxillerat, l’expedició de la titulació corresponent. La documentació que cal aportar per a la sol·licitud del títol és la següent:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Últimes notes.
  • Imprès per a pagar a La Caixa.
  • Instància de sol·licitud d’expedició del títol.

L’imprès per a pagar a La Caixa i la instància s’han de recollir a Secretaria.

Certificat acreditatiu de coneixement del català

L’exalumnat del centre pot demanar a Secretaria un certificat acreditatiu dels coneixements de català per als processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. A la taula d’equivalències hi teniu especificat quin nivell de català correspon als estudis que heu cursat, els requisits i la documentació que cal presentar. Sinó disposeu de cap document que acrediti la vostra escolarització al centre, cal omplir  la sol·licitud de dades de l’expedient per poder obtenir el certificat acreditatiu.