L’institut

La Llauna és un centre de tres línies d’ESO i de Batxillerat, encara que per un augment demogràfic puntual s’ofereix un grup més a l’ESO. És un institut mitjà, en el qual tothom es coneix, i per tant el flux d’informació entre l’alumnat i el professorat, entre el mateix professorat i entre les famílies i el professorat és fàcil. El centre disposa de tots els especialistes necessaris per poder portar endavant l’ESO i els diferents Batxillerats (Científic-Tecnològic, Social-Humanístic i Batxibac, batxillerat bilingüe en francès), així com d’un departament d’orientació format per diversos professionals.

Les nostres preocupacions fonamentals són, d’una banda, proporcionar a l’alumnat els hàbits de comportament i d’estudi necessaris per poder sortir-se’n en la nostra societat (saber fer i saber ser), i de l’altre, assegurar l’adquisició de competències que han de permetre l’alumnat mobilitzar els sabers adquirits durant les diferents etapes educatives.

Vetllem per mantenir un bon ambient de convivència, respectuós amb la diversitat  i una bona relació entre l’alumnat i el professorat. Per aconseguir aquests objectius donem una especial importància a l’acció tutorial.

Per tal de reforçar els bons hàbits de comportament que han de permetre un bon clima de convivència en el centre, afavorim la mediació per solucionar els conflictes.