— B3 S11 Competències professionals clau

Competències professionals clau

sessio9

Per molt que valorem la importància de la formació dirigida a l’adquisició de coneixements tècnic- científics i culturals, hi ha una sèrie de competències clau que s’associa més a unes conductes i unes actituds de les persones com a elements identificadors d’una actitud professional adequada als temps moderns. Aquestes competències són transversals perquè afecten a molts sectors d’activitat, a molts llocs de treball i, la qual cosa és més rellevant, estan molt en sincronia amb les noves necessitats i les noves situacions laborals.

Alguna d’aquestes competències clau més rellevants són: capacitat de resolució de problemes, capacitat d’organització del treball, capacitat de responsabilitat, capacitat de treballar en equip, autonomia, capacitat de relació interpersonal,  capacitat d’iniciativa i  capacitat d’innovació.

Visionat d’un vídeo on s’expliquen aquestes competències i on es posen en pràctica en diferents entorns de treball:

http://w28.bcn.cat/___ch___/_ccd/_app.php?gAppId=ccd&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb