Taller Recerca en Societat al Parc Científic de la UB

En el context de les tutories de treballs de recerca sobre biomedicina i nanotecnologia, entre d’altres, el Programa BATX2LAB ofereix als estudiants de primer de batxillerat la possibilitat de dur a terme la part pràctica del seu treball de recerca als laboratoris del PCB. A més de ser tutelats per un investigador, aquest els assessorarà durant l’elaboració del treball.

Activitat subvencionada pel Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà.