REUNIONS AMB LES FAMÍLIES

El nou curs ja ha començat. Com és norma i costum, fem una reunió per a cada classe, on presentem qui és el tutor dels fills, i informem sobre el nou curs escolar i altres temes importants. El calendari de reunions és: 2n d’ESO dilluns 24 a les 5; 3r d’ESO dimecres 26 a les 5; 4t d’ESO dilluns 24 a les 5.30; i tots els batxillerats dimecres 26 a les 5.30. Sempre comencem la reunió a la sala d’actes de la planta baixa, i després cada grup va a la seva aula.

Preguem l’assistència de totes les famílies. També ho hem anunciat a través de la plataforma de comunicació Dinàntia; demanem que ens la confirmin pel mateix camí, o amb una nota a l’agenda.