Preinscripció i matrícula ESO 2021-2022

Avui, 7 de maig, després del sorteig, s’elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places, que es fa considerant en primer lloc l’alumnat amb necessitats educatives específiques i, després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Nota: A la columna Germans, no indica si el candidat/a té germans al centre, sinó (1) Germans que demanen plaça pel mateix centre, ensenyament i curs (és a dir, dos candidats al mateix centre, ensenyament i nivell)