Introducció a la Limnologia a Can Santoi

En aquest recorregut de muntanya a Can Santoi (Molins de Rei) s’estudien diversos afloraments de roques sedimentàries, la localització (amb tecnologia GPS), observació i descripció dels afloraments, de les roques i dels seus components minerals, i la interpretació de la seva gènesi, a més de la determinació de cabussaments i possibles sorgències d’aigua.

Objectius: Aplicar tècniques específiques de geologia de camp. Reconèixer la litologia i la gènesi de les roques sedimentàries: conglomerats, gresos, calcàries i dolomies. Interpretar els ambients sedimentaris que les han originat. Relacionar les roques amb els materials de construcció o altres de les quals deriven. Elaborar columnes estratigràfiques. Realitzar alguna activitat d’aplicació.

Activitat subvencionada pel Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà.