Camp d’Aprenentatge Can Santoi

INTRODUCCIÓ A LA LIMNOLOGIA

Recorregut durant el qual s’estudien diversos afloraments de roques sedimentàries. Localització (amb tecnologia GPS), observació i descripció dels afloraments, de les roques i dels seus components minerals. Interpretació de la seva gènesi. Determinació de cabussaments i  possibles sorgències d’aigua.

Àmbit curricular:  Coneixement de medi

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge Can Santoi – Molins de Rei

Objectius: Aplicar tècniques específiques de geologia de camp. Reconèixer la litologia i la gènesi de les roques sedimentàries: conglomerats, gresos, calcàries i dolomies. Interpretar els ambients sedimentaris que les han originat. Relacionar les roques amb els materials de construcció o altres de les quals deriven. Elaborar columnes estratigràfiques. Realitzar alguna activitat d’aplicació.

Tipus d’activitat: Itinerari de muntanya

Durada: 4 hores

Data: 21 de març de 2018

Curs: 2n Batxillerat

Activitat subvencionada pel Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà.