Activitats d’estiu del departament de llengües estrangeres

English summer homework!

Recomanen que l’alumne/a continuï en contacte amb la llengua tant com sigui possible amb breus immersions diàries: llegir textos breus, veure sèries en versió original, seguir algun canal de YouTube, escoltar música anglesa i acabar de fer les activitats del Workbook o del Student Book que no va completar durant l’any escolar.

També continua activat el compte de Fiction Express, així que pots llegir novel·les del gènere i nivell que prefereixis. 

D’altra banda, l’alumnat de 1er, 2on i 3er de la ESO pot optar a pujar 1 punt la nota del primer trimestre del curs següent si fa totes les activitats del llibre Holiday English, de l’editorial Oxford, corresponent al seu nivell.

A més, hem seleccionat aquestes eines per treballar-hi i repasar:

Apps

Webpages

YouTube and video Channels

Recuperació 1er batxillerat (setembre 2020):

  • 90%: examen competencial (tenim preparada versió online i presencial, en funció de l’evolució del virus) sobre els continguts que es van estudiar en els dos primers trimestres de curs (Units 1-4). Tindrà part de Grammar, Vocabulary and Use of English + Listening + Reading + Writing.
  • 10%: lectura d’un llibre de Nivell 3 de Fiction Express + audioreview del llibre de 2 minuts + esquemes/mapes mentals de la gramàtica i el vocabulari de les Units 1-4 + Exercicis Assess Yourself del Students Book (Units 1-4, pàgines 113, 114, 115, 116).

Devoirs de vacances en français

Recomanen que l’alumne/a continuï en contacte amb la llengua tant com sigui possible amb breus immersions diàries: llegir textos breus, veure sèries en versió original, seguir algun canal en YouTube, escoltar música  francesa  i acabar de fer les activitats del “Cahier d’activités” o del “Livre de l’élève” que no va completar durant l’any escolar.

A més, recomanem aquestes eines per treballar-hi i repasar:

Apps

Pages webs

Aquestes pàgines webs ofereixen activitats per a tots els nivells: vídeos, àudios, cançons, exercicis de gramàtica.

Lectures

DELF


Deutsch: Sommerhausaufgaben 

L’alumnat d’alemany pot trobar, als Classroom corresponents, materials i recomanacions per treballar la comprensió oral i escrita, el vocabulari, gramàtica, jocs online i llibres de lectura durant l’estiu.