Erasmus KA2+ More for Europe

  1. PROJECTE ERASMUS KA2+ MORE FOR EUROPE

Aquesta mobilitat s’adreça a l’alumnat de segon curs del CFGM d’Hoteleria (CFGM Cuina i Gastronomia i CFGM Serveis en Restauració).  La mobilitat té lloc durant el curs escolar i té una durada de màxim 8 setmanes distribuïdes de la següent manera:  dues setmanes de formació en el centre d’acollida  i la resta  realitzant pràctiques en una empresa del país.

Nombre de beques: 6

3 beques CFGM Cuina i Gastronomia i 3 beques CFGM Serveis en Restauració

4 Socis KA2+ MORE 4 EUROPE: Marsella, Mondovi, Setubal i Barcelona

OBJECTIU

BENEFICIARIS

QUÈ I COM ES FARÀ LA SELECCIÓ

CALENDARI I PROCÉS

ELS ALUMNES EN PRÀCTIQUES EN PARLEN…

OBJECTIU

Fomentar que els estudiants dels cicles formatius de grau mitjà puguin realitzar part de la formació en empreses o institucions dels diferents països de la Unió Europea. Aquesta mobilitat permet una mobilitat amb RECONEIXEMENT ACADEMIC. L’Erasmus KA2 està dintre de la família K202. L’estada inclou un període de formació a les escoles dels Socis Europeus i un període en empreses.

BENEFICIARIS

  • Estudiants dels cicles formatius de grau mitjà dels centres socis del Consorci Erasmus.
  • Estudiants majors de 18 anys.
  • Estudiants amb bon nivell en alguna llengua estrangera (mínim B1).

 

 

QUI I COM ES FARA LA SELECCIÓ

  • Mateix procés que per ERASMUS + (EHTB)
  • Omplir Fitxa d’inscripció dels estudiants
  • Els alumnes interessats realitzaran una entrevista a l’INS EHTB i lliuraran el seu CV Europass en llengua estrangera.

 

Cap beca podrà ser atorgada sense l’entrevista prèvia.

  1. L’elecció dels participants es realitzarà seguint els criteris de mèrit acadèmic(10 punts), competència lingüística (20 punts) i competències personals   (10 punts).
  2. Els estudiants hauran d’haver finalitzat les FCTs i haver presentat el treball de Síntesi.

 

 

CALENDARI I PROCÉS

Les dates de selecció seran informades durant el curs acadèmic i el període de l’Erasmus serà a partir de finals d’abril.

Properament a la pàgina web eTwinnig trobaran tota la documentació i annexos per l’organització i execució del programa k2 More4Europe.

Els Alumnes en Pràctiques en Parlen…

A continuación un petit recull fotogràfic de les estades dels nostres alumnes als diferents països.

Dates de la seva estada : 23/4/2019 al 31/5/2019.

Ismael i Françoise van realitzar la seva estada a Marsella, una regió del sud de França. Ismael és estudiant de 2n de CFGM de Cuina i Gastronomia i Françoise és estudiant de 2n de CFGM de Serveis en Restauració. Van estar dos setmanes en l’escola i un mes realitzant practiques en un hotel 5* a prop de Marsella.

 

Denisse Perez i Rodrigo Oviedo van realitzar la seva estada a Setubal, una regió propera a Lisboa. Setubal es situa davant de la illa de Troia  i a la dreta té la serra d’Arrabida.

La seva estada es va fer al Restaurant De Pedra e Sal i l’estada a l’escola va ser a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Setubal. Denisse cursa 2n de CFGM de Cuina i Rodrigo 2n de CFGM de Serveis en Restauració.

A continuació, exposem la visió de Rodrigo

MY EXPERIENCE IN SETÚBAL

Hello, my name is Rodrigo Oviedo i’m one of the students who applied for the K2A project and went to, in my case, Portugal-Setubal, i want to share my experience. So, it was a really nice experience, we took an airplane in Barcelona to Lisbon, it took us only just 4 hours to get to the airport, so the main the Director of the hospitality and tourism school pick us with a car, and we went to Setúbal. So how nice is Setúbal? Well, it’s a really good looking place for go for vacations, the streets and the houses gives you the essence of a maritime port and the life of daily way of a town. At first we arrived to the school and the Director show us how it’s going to be our days there, the center, the coffee break, the classrooms, etc.

We lived there sharing rooms with students, the house was really nice, you can cook yourself, they have comfy rooms and rest rooms for just chill and sleep. Pedra e Sal restaurant Pedra e Sl Hostel rest room At the end of working in the restaurant we can leave the hostel or stay and chill, but was nice walk at the streets and dining in different restaurants, the type of food it’s always really good and not so different from another country or places, the amount of food its different, they give you enormous plates with a lot of things, salads and things they have a lot of ingredients. Setubal it’s a place that people live thanks to the sea, they take a loot of fish and seafood so that makes the type of food at Setubal, but also meat and other type of food that you can taste. Choco Frito and assortment table.

Our principal role was just sitting there listening and watching how the students make things, i was there just talking and watching and sometimes i wanted to share things with them, talking about our differences in school or how is this in our school. I’ve enjoy a lot of things but the most important for me was meeting a lot of people there like Rosa, and some students that made my days there, we did a lot of things. For those who are thinking is it worth it travel to another country and do this experience? Yes, is worth it but you have to work hard as i did for it. But you gonna love it.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón i Vanessa van visitar la ciutat de Mondoví, molt propera a Torino. Van fer l’estada en una restaurant amb una estrella Michelin i van aprofitar l’estada per visitar diferents cellers de la zona de Barolo així com formatgeres de la zona.