Proyecto de mejora en la automatización de puntos de control crítico del proceso de fabricación de margarinas

El projecte presentat pel Departament d’Indústries Alimentàries a la “I Convocatòria Dualiza” de la Fundació Bankia per la Formació Dual i la Asociación Nacional de Centros de F.P,  ha estat reconegut i seleccionat com un del beneficiaris de les ajudes de la convocatòria entre més de 270 projectes de Formació Dual presentants de tot el territori espanyol.

El projecte porta el títol “Proyecto de mejora en la  automatización de puntos de control crítico del proceso de fabricación de margarinas” i participa amb la col·laboració de l’empresa Vandemoortele Ibérica SL que s’ha implicat en la Formació Dual i especialment amb el nostre centre des dels inicis de la creació de la modalitat Dual del CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.

Amb aquests reconeixements, la cultura de col·laboració entre centres de FP, empreses i altres institucions, permeten impulsar la innovació en la Formació Professional i especialment en la Dual  configurant el seu escenari fonamental d’acció i de futur.

Publicació convocatòria:  www.convocatoriadualiza.es.