Assignació de places vacants CFGS

PLACES VACANTS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-21 SETEMBRE

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al SETEMBRE, quan, després del període ordinari de matrícula quedin vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats, en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. Les persones interessades en participar en aquest procés de matrícula hauran de presentar-se el dia 15 de setembre de 2020 a l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona d’acord amb l’horari següent:

09:30 hores CFGS Turisme:

·      CFGS d’Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

·      CFGS de Gestió d’Allotjaments Turístics

·      CFGS de Guia, Informació i Assistència Turística.

10:30 hores ·      CFGS Direcció en Cuina

·      CFGS Direcció de Serveis en Restauració

·      CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

L’assignació de places als Cicles Formatius de Grau Superior es fa respectant l’ordre de la llista d’espera publicada pel Departament d’Ensenyament. Aquella persona que el dia 15 de setembre de 2020 no assisteixi a la convocatòria i hora establerta, s’entendrà que renúncia a la plaça i es procedirà a assignar-la a la següent persona de la llista.

IMPORTANT: Cas que per causes majors derivades per la pandèmia del COVID19 no fora possible realitzar aquest acte, s’informarà de les modificacions pertinents a la web del centre. Els preguem consultin la informació a mida que s’apropi la data establerta.

CALENDARI

  • Publicació al centre de places vacants: 15 de setembre de 2020
  • Resolució de persones admeses: 15 de setembre de 2020
  • Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2020