Treball per projectes

TREBALL PER PROJECTES

A l’institut portem a terme l’aprenentatge basat en projectes a 1r i 2n d’ESO. Aquesta metodologia consisteix a plantejar un repte, un encàrrec o pregunta inicial, que cal respondre a través d’una investigació guiada i treballant en grup de forma cooperativa.

  • Quantes hores es treballa per projectes a 1rESO i a 2nESO?

Els projectes són d’un o més àmbits i tenen una dedicació  de 22/24 hores per projecte, organitzades en tres sessions de dues hores per setmana.

  • Com s’agrupa l’alumnat?

L’alumnat treballa en petits grups cooperatius de 4 alumnes, que es mantenen al llarg del quadrimestre. Cada alumne/a té un rol amb unes funcions específiques que canvia cada projecte.

  • Com es treballa?

Amb dos docents a l’aula les sessions s’organitzen segons les necessitats, grup sencer o desdoblat, i ocupant diferents espais del centre: laboratori, aula de visual i plàstica, cuina, biblioteca, pati interior, aula d’informàtica… També comptem amb una tauleta per cada grup a 1r d’ESO i un ordinador per grup a 2n d’ESO, a més del carro de portàtils que tenim al centre.

  • Com s’avalua?

Hi ha una avaluació formativa i formadora al llarg del projecte, que ajuda a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.  En activitats determinades i/o al final del projecte també es fa autoavaluació i/o coavaluació amb diversitat d’instruments (rúbrica, diana, checklist…). Al final del projecte, mitjançant una rúbrica, es fa una avaluació amb retorn a l’alumnat i a les famílies. La qualificació del projecte té un pes a les matèries implicades.

  • Activitats complementàries

Sovint necessitem sortir de l’institut o rebre la visita d’experts per poder portar a terme la nostra tasca o investigació, entre les quans destaquen la visita a la ràdio, l’excursió al riu, el taller d’embolcalls sostenibles, el lliurament d’hotels d’insectes a centres de primària, la sessió de teatre amb una actriu professional, el walking tour amb l’auxiliar de conversa…

  • Mostra de projectes

Un cop l’any convidem tota la comunitat educativa per ensenyar i compartir el que fem a l’institut. És un moment emocionant i una gran tarda.

 

 

  • Projectes que s’han dut a terme el curs 2019-20
1rESO 2nESO
TÍTOL ÀMBITS TÍTOL ÀMBITS
Còmic matemàtic Matemàtic i lingüístic Welcome to el Prat! Lingüístic
Retrats Cultura i valors ètics i àmbit artístic Un plaer amb molta química Cientificotecnològic
Hotel d’insectes Cientificotecnològic Existeix l’envàs perfecte? Cientificotecnològic i matemàtic
Museu de la prehistòria Social i lingüístic Casa meva és casa nostra? Social i lingüístic
Teatre matemàtic Matemàtic i lingüístic On the air Lingüístic
Drets dels infants Cultura i valors ètics i àmbit artístic El somni de volar Cientificotecnològic
Som sostenibles? Cientificotecnològic Catapulta’t Cientificotecnològic i matemàtic
Las 40 principales de la historia Social i lingüístic Escriptori medieval Social i lingüístic