SIAL

Projecte específic de suport a l’audició i el llenguatge

 

L’Institut Salvador Dalí  forma part dels anomenats  centres educatius ordinaris amb un projecte específic i amb suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL), abans coneguts com a centres d’agrupament.

Aquests centres es caracteritzen per escolaritzar de forma preferent alumnes amb discapacitat auditiva que segueixen la seva escolaritat a l’institut com a part de la diversitat present a totes les aules.

Aquest projecte es va iniciar el curs 2016-2017 i el seu objectiu és la plena inclusió de tot l’alumnat en el centre, la seva participació i accés a la informació i al coneixement en igualtat d’oportunitats.

A més, el nostre centre disposa d’una professional per al Suport Intensiu a l’Audició i el Llenguatge (SIAL) i la seva funció és la de contribuir a l’escolarització de l’alumnat amb pèrdua auditiva severa i profunda per a assolir els aprenentatges vinculats a les diferents àrees curriculars, les competències bàsiques i assegurar la participació.

El suport SIAL, juntament amb el CREDA i l’EAP, ofereixen una resposta que s’ajusta a les necessitats educatives de l’alumnat amb pèrdua auditiva i col·laboren amb la resta del professorat en les diferents mesures d’atenció a la diversitat per aquest alumnat: estratègies comunicatives i metodològiques a l’aula, facilitació de l’accés a la informació i la participació, anticipació de matèries i activitats (projectes, sortides, etc.) per part del professorat, suport de l’especialista en audició i llenguatge (SIAL) i l’atenció de la logopeda itinerant del CREDA.

Els suports i l’atenció dels professionals poden donar-se en diferents modalitats responent a les diverses situacions i necessitats de cada alumne: dins el grup, en grup reduït i/o en individual.

Adreces d’interès: