SIEI

Suport intensiu escolarització inclusiva (SIEI)

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE; són dotacions extraordinàries de professionals que s’incoporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin.

El SIEI del nostre institut porta en funcionament des del curs 2010-11 (abans USEE), en total més de trenta alumnes han rebut atenció del professorat de SIEI.

L’equip de SIEI

Està format per dues psicopedagogues de SIEI, una professora del centre i una educadora.

Què fem a SIEI?

Acompanyem l’alumnat de SIEI al llarg de tota l’escolarització a l’ESO.

  • Suport emocional en l’adaptació i al llarg de l’escolarització.

  • S’estableix una cotutoria entre tutor/a SIEI i de l’aula ordinària.

  • Suport a les famílies i coordinació amb els serveis externs.

  • Assessorament a l’equip docent per garantir la millor atenció a l’alumnat.

  • Acompanyament a l’aula ordinària de totes les matèries en diferents franges horàries.

  • Acompanyament en les sortides acadèmiques i lúdiques que realitzen amb el seu grup ordinari

  • S’imparteix l’assignatura de matemàtiques en petit grup.

  • Acompanyament en l’orientació acadèmica en acabar l’etapa de l’ESO.

  • Es dediquen hores a suport a l’estudi a l’aula de SIEI.En aquest espai s’ajuda a l’alumnat a:

-Organització d’agenda i planificació d’estudi.

-Seguiment de les matèries i les activitats educatives que es fan a l’aula ordinària.

-Adaptació i preparació d’exàmens.

-Suport a l’alumne en l’ús de les eines digitals.

  • Projectes, miniprojectes i tallers específics de SIEI (Educació emocional, Expressió artística, L’hort i les aromàtiques, Cuina…)

Treballant competència digital           Projecte d’aromàtiques          Acompanyament aula ordinària

L’equip de SIEI: la Montse, la M.José, la Mònica i la Charo