Temps de lectura

                                                            TEMPS DE LECTURA

 

OBJECTIUS

 • Fomentar el gust per llegir (desenvolupar l’hàbit lector).
 • Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat (aprenentatge de la lectura).
 • Aconseguir que l’alumnat faci de la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum (aprenentatge a través de la lectura).

 

VALORS

 • Compartir. El plaer de la lectura es contagia llegint  junts professorat i alumnat.
 • Proposar, no imposar. No hi ha lectures obligatòries, l’alumnat escull i demana ajut si ho necessita.
 • Constància. Cada dia es dedica un temps per a llegir. Fem que aquest espai sigui relaxat, respectuós i silenciós.
 • Respecte. Com a lectors i lectores, tenim dret a triar la llengua i el gènere literari.
 • Demanar consell.El professorat, bibliotecaris, les famílies i els companys i companyes poden escoltar les vostres opinions, suggeriments o propostes per gaudir de la lectura.
 • Cura dels llibres. L’alumnat podrà llegir llibres seus o de la biblioteca . Cal fomentar la cura de tots els llibres.

 

FUNCIONAMENT

 • El Temps de Lectura es fa els primers 30 minuts de cadascuna de les sis hores de classe i anirà rotant cada setmana.
 • El Temps de Lectura es desenvolupa a l’aula que marqui l’horari de cada grup classe i amb el professorat corresponent o, en la seva absència, amb el professorat de guàrdia.
 • La lectura de professorat i alumnat ha de ser autònoma, silenciosa i individual.
 • El professorat, si ho considera convenient, pot posar música ambient.
 • Poden llegir el que vulguin.
 • Poden portar el llibre de casa o fer ús dels de la Biblioteca de l’Institut.
 • A cada tutoria hi ha una capsa del Temps de Lectura per poder desar els llibres que estan llegint.
 • Un alumne de cada tutoria és el delegat/da de lectura. Serà qui s’encarrega de repartir els llibres i apuntar els llibres al Registre de Lectures.
 • La responsable de la Biblioteca, el professorat i el propi alumnat poden proposar títols per ampliar el fons de la Biblioteca i poder fer préstecs més motivadors per tothom.
 • L’alumnat de primer i segon elabora una Bitàcola de Lectura amb l’assessorament del professorat.
 • A cada aula hi ha penjada la guia d’elaboració de la Bitàcola lectora.
 • Cada aula té exposat al suro el Manual de funcionament del Temps de Lectura.

 

 

                                                     ACTIVITATS

 • Sessions informatives sobre el funcionament de la biblioteca.

El professor responsable de la Biblioteca i la Tècnica de la Biblioteca organitzen unes sessions a la biblioteca amb cada tutoria. Es tracta de presentar el funcionament de la biblioteca, servei de préstec, etc.  Aquestes sessions es fan amb l’alumnat de primer d’ESO  durant el mes d’octubre.

                                   

 • Elaboració de la Bitàcola lectora

Els alumnes  de primer i segon d’ESO elaboren una bitàcola lectora. Es tracta de fer un recull de dibuixos, pensaments, escrits… de cada llibre llegit. Es difonen alguns dels continguts de les bitàcoles de l’alumnat al blog de la Biblioteca, Twitter i Instagram i se’n fa una mostra i un concurs per Sant Jordi.

 • Assessorament per escollir lectura

S’organitzen sessions en petit grup o individuals amb aquell alumnat que no té hàbit lector i que manifesta tenir dificultats per escollir un llibre. Aquestes sessions es fan a demanda del propi alumnat o els tutors/es.

 • Clubs de lectura

S’organitzen diferents Clubs de lectura per part de responsable de la biblioteca i a proposta de l’alumnat.

 • Recomanacions de lectura per part del professorat, alumnes, família i personal.

 A la Biblioteca hi ha el panell Recomana un llibre, es potencia que l’alumnat recomani al blog de la biblioteca  http://blocs.xtec.cat/bibliodali/  Aquestes recomanacions es difondran en els panells de la biblioteca, al Twitter de la biblioteca: @Bibliodalí i a l’Instagram de la Biblioteca: bibliotecdali

 

 • Xarxes socials

@Bibliodalí

     bibliotecdali

    http://blocs.xtec.cat/biblioda