Documents de centre

 

  • Projecte Educatiu de Centre (PEC).
  • Programació General Anual (PGA )
  • Projecte Lingüístic de Centre (PLC).
  • Normes d’organització i funcionament del Centre (NOFC).
  • Projecte de sostenibilitat i reutilització de llibres de text.