NORMES DE LA BIBLIOTECA
 • A la biblioteca heu d’estar en silenci i mantenir un ambient d’estudi i treball.
 • Per accedir a la biblioteca cal apuntar-se a la llista de control d’assistència que trobareu al taulell de la bibliotecària. Ens serveix per avaluar l’ús de la biblioteca.
 • Qualsevol material de la biblioteca perdut o trencat s’haurà de reposar.
 • No és permès entrar beguda ni menjar.
 • Cal desconnectar els telèfons mòbils a la biblioteca.
 • Si us emporteu diccionaris o altre material per treballar a la classe, ens ho heu de notificar. Cal tornar-lo a la biblioteca  en finalitzar la classe.
 • Mai us emporteu res sense notificar-ho a la biblioteca. És molt que els llibres estiguin ben ordenats, per això cal deixar-los un cop utilitzats en el taulell de la bibliotecària.
 • Els llibres i documents de la biblioteca s’han de tractar bé evitant doblegar o trencar pàgines.
 • El servei de préstec és de quinze dies, tant pels llibres de coneixements com pels llibres de ficció. Us podeu endur fins a tres documents per persona.
 • Les enciclopèdies i diccionaris no es deixen en préstec.
 • Per utilitzar un ordinador s’ha de sol·licitar aquest servei a la bibliotecària. Us recomanem que reserveu hora amb antelació.
 • L’accés a internet és per a fer recerques d’informació. Està prohibit fer xats, jocs o d’altres aplicacions no educatives.
 • Es poden imprimir les recerques o treballs fets a la biblioteca en un màxim de tres fulls. Per a impressions més extenses us haureu de portar els fulls de casa.
 • Qui no respecti les normes podrà ser sancionat.
SERVEIS DE PRÉSTEC

L’alumnat, els pares i mares i el professorat poden gaudir d’aquest servei. La durada del préstec és de 15 dies per als llibres i 7 dies per al material audiovisual. El préstec es podrà prorrogar si es creu necessari. Es pot demanar a les hores que està la biblioteca oberta.

FORMACIÓ D’USUARIS

Des de la biblioteca atendrem aquells usuaris que no sàpiguen com trobar la informació que busquen, i els ajudarem a conèixer eines i recursos que tindran a l’abast. Hi ha classes a primer nivell per conèixer la biblioteca.

Document sobre la Classificació Decimal Universal.

Document sobre  Diccionaris i Enciclopèdies

Document sobre la Formació d’usuaris


 

El club de lectura

skinnerWalden II, de B.F. Skinner

És difícil sostreure’s a la fascinació que encara avui, sis dècades després de la seva publicació, continua exercint la lectura de Walden II, l’aventura literària del més radical dels psicòlegs conductistes, B. F. Skinner.
Llegeix més»