Projectes permanents

 

 • PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Des de fa uns anys, a l’Institut Corbera s’aplica un Projecte de Reutilització de Llibres de text als cursos de l’ESO anomenat “Un pas al futur”. Aprovat pel Consell Escolar i reconegut pel Departament d’Ensenyament, aquest projecte el gestiona íntegrament l’AMPA Can Baiona i contempla el lliurament d’un paquet de material que inclou: els llibres de text, llicències digitals i dossiers elaborats pels diferents departaments.

Per a poder pertànyer al Projecte cal ser soci de l’AMPA i abonar la quota anual que la comissió determina a l’inici de curs i que varia en funció del nombre de llibres que s’han de restituir, per canvis proposats pels departaments didàctics o pel propi Departament d’Ensenyament.

Hi ha una comissió formada per pares i mares que són els encarregats de revisar els llibres en finalitzar el curs i determinar-ne el grau de conservació. I correspon a l’alumne el bon ús i la conservació dels llibres de text lliurats i es compromet a reintegrar-los al mateix centre en finalitzar el curs.

Aquest projecte suposa un estalvi important a les famílies i garanteix l’adquisició dels materials bàsics a l’alumnat.


 • PROJECTE DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

El centre col·labora amb les Universitats en la realització Màster del Professorat per a la formació dels futurs professors d’ESO i Batxillerat a través dels Practicums que realitzen al centre.


 • RONDA DE LLIBRES

La Ronda de llibres és una activitat que té una voluntat de col·laboració entre les biblioteques escolars, les biblioteques públiques, les regidories de cultura i educació dels ajuntaments i el Servei Educatiu Baix Llobregat-6.

És una activitat que va començar el curs 2012-2013 i té com a principals objectius millorar les competències lectores de l’alumnat i fomentar l’hàbit lector i el plaer per la lectura. És una competició entre grups-classe de diferents escoles i instituts, en què els participants hauran de respndre unes preguntes a partir de la lectura de 8 llibres.

El nostre institut ha resultat guanyador en les edicions dels cursos 2013-2014 i 2015-2016.


 • PREMIS EDURECERCA PER A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT

Els Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, juntament amb el teixit associatiu i empresarial de la comarca i amb la col·laboració del Consell Comarcal, la UPC, la Fundació Orienta, el Consell Esportiu del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, InnoBaix i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, com a capital de la comarca, volen impulsar el reconeixement dels treballs que duen a terme els alumnes de l’educació secundària postobligatòria.

Els millors treballs de recerca del nostre alumnat de 2n de Batxillerat, amb el seu consentiment previ, són presentats a aquest concurs.

A la convocatòria 2013-2014, va haver 3 finalistes del nostre centre:

Marina Portillo de la Osa (“La dona a la nostra societat: bellesa, salut i publicitat”)

Mar Villa Pardo (“Transtorns neurocognitius en pacients amb VIH”)

Max Pàrraga Díaz (“El viatge al món dels morts”)

A la convocatòria 2014-2015 l’alumne Asier Herèdia ha estat el guanyador en la modalitat del Consell de les Dones amb el seu treball “Història i anàlisi de la dona en el cinema” i hi ha hagut 2 finalistes més del nostre centre:

Natàlia Carreras (“Fem un bon ús de la teràpia gènica, no un abús”)

David Alonso (“El “Weight Cutting” en los deportes de combate”)

A la convocatòria 2015-2016 l’alumne Roger Garcias ha estat finalista amb el treball “El maltractament infantil”. CURS 2014-2015

 • PROJECTE DE RECERCA EN COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP LEAC (Lectura, Escriptura i Adquisició del Coneixement) DE LA UB

El Departament d’Ensenyament col·labora amb l’equip de la professora Isabel Solé, del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona (i una de les persones referents de l’Impuls de la Lectura), en una investigació sobre l’impacte que pot tenir ensenyar estratègies específiques de comprensió lectora i d’expressió escrita en l’èxit dels alumnes de secundària en l’àrea de ciències socials.

El Consell Superior d’Avaluació ha elaborat una mostra de centres (entre els quals hi ha el nostre) per participar en aquesta investigació que es durà a terme durant el curs 2015-2016.

CURS 2013-2014

 • PROJECTE “EL PARLAMENT A LES AULES: CAMINS PER A LA DEMOCRÀCIA”

  El nostre centre va participar durant el curs 2013-2014 en el projecte “El Parlament a les Aules: camins per la democràcia”, activitat dirigida a l’alumnat de 2n de batxillerat.

  L’objectiu era donar a conèixer el Parlament de Catalunya en el propi entorn de l’alumne subratllant el paper territorial dels diputats i el vincle que tenen amb la ciutadania, en tant que en són els seus representants.

  Aquest projecte va consistir en una trobada distesa entre els alumnes i una diputada del territori, que es va presentar i explicar quina és la seva feina i el seu dia a dia. Tot seguit, els alumnes van encetar un torn de preguntes obertes, la qual cosa va iniciar un debat.

 • DISTINCIONS PAU

L’alumne de 2n de Batxillerat, Miquel Muñoz i Ordoño, ha estat guardonat amb una distinció per haver obtingut més d’un 9 en la seva qualificació de la convocatòria de les PAU. El diploma li va ser lliurat el dilluns 21 de juliol en un acte a l’Auditori de Barcelona. Podem veure una foto dels 365 distingits i distingides de tota Catalunya.