NORMES DE LA BIBLIOTECA
 • A la biblioteca heu d’estar en silenci i mantenir un ambient d’estudi i treball.
 • Per accedir a la biblioteca cal apuntar-se a la llista de control d’assistència que trobareu al taulell de la bibliotecària. Ens serveix per avaluar l’ús de la biblioteca.
 • Qualsevol material de la biblioteca perdut o trencat s’haurà de reposar.
 • No és permès entrar beguda ni menjar.
 • Cal desconnectar els telèfons mòbils a la biblioteca.
 • Si us emporteu diccionaris o altre material per treballar a la classe, ens ho heu de notificar. Cal tornar-lo a la biblioteca  en finalitzar la classe.
 • Mai us emporteu res sense notificar-ho a la biblioteca. És molt que els llibres estiguin ben ordenats, per això cal deixar-los un cop utilitzats en el taulell de la bibliotecària.
 • Els llibres i documents de la biblioteca s’han de tractar bé evitant doblegar o trencar pàgines.
 • El servei de préstec és de quinze dies, tant pels llibres de coneixements com pels llibres de ficció. Us podeu endur fins a tres documents per persona.
 • Les enciclopèdies i diccionaris no es deixen en préstec.
 • Per utilitzar un ordinador s’ha de sol·licitar aquest servei a la bibliotecària. Us recomanem que reserveu hora amb antelació.
 • L’accés a internet és per a fer recerques d’informació. Està prohibit fer xats, jocs o d’altres aplicacions no educatives.
 • Es poden imprimir les recerques o treballs fets a la biblioteca en un màxim de tres fulls. Per a impressions més extenses us haureu de portar els fulls de casa.
 • Qui no respecti les normes podrà ser sancionat.
SERVEIS DE PRÉSTEC

L’alumnat, els pares i mares i el professorat poden gaudir d’aquest servei. La durada del préstec és de 15 dies per als llibres i 7 dies per al material audiovisual. El préstec es podrà prorrogar si es creu necessari. Es pot demanar a les hores que està la biblioteca oberta.

FORMACIÓ D’USUARIS

Des de la biblioteca atendrem aquells usuaris que no sàpiguen com trobar la informació que busquen, i els ajudarem a conèixer eines i recursos que tindran a l’abast. Hi ha classes a primer nivell per conèixer la biblioteca.

Document sobre la Classificació Decimal Universal.

Document sobre  Diccionaris i Enciclopèdies

Document sobre la Formació d’usuaris


 

Novetats a la biblioteca

Els criteris per a l’adquisició de llibres des de la biblioteca plantegen sempre alguns dubtes ja que els recursos, tant d’espai com econòmics, són limitats i els llibres que poden ser interessants són quasi il·limitats. Per aquest motiu es cerca la demanda… Llegeix més»