Treballs de recerca

Els treballs que us presentem enguany representen un pas més en els esforços que els Departaments conjuntament amb la Coordinació de Batxillerat estan fent per ajudar-vos a concretar el tema del vostre treball de recerca.

La tasca d’informació de què és el treball de recerca i com s’ha d’afrontar, així com la reflexió personal sobre els àmbits que més us interessen o pels quals teniu més facilitat, es duu a terme durant aquest darrer trimestre a les sessions de tutoria. Després en restarà la part final que és la concreció del tema i dels objectius generals que es pretenen.

Aquestes propostes  poden  ajudar a aquelles persones que, tot i saber la matèria sobre la qual volen treballar, no en tenen els coneixements suficients com per poder proposar un treball que s’ajusti al temps del qual disposaran per fer-lo, ni saben els mitjans amb què compten els Departaments per poder-lo portar a terme.

Penseu, no obstant, que les propostes aquí expressades no són tancades i que sempre es pot negociar amb el Departament corresponent aspectes concrets d’algunes d’elles. També és possible acceptar noves propostes que faci un o una alumna si es veu factible i adequat als objectius que es pretenen amb la realització d’un treball de recerca.

Volem demanar-vos doncs, que llegiu amb atenció aquestes pàgines i que poseu la màxima cura en l’elecció que fareu. L’experiència dels cursos anteriors durant els quals ja s’han fet treballs de recerca al nostre Institut, ens demostra que és important que des de l’inici hi poseu el treball i la il·lusió necessàries per assolir els resultats desitjats. Bona sort!

Calendari del Treball de Recerca 2021-22

Dossier Treball de Recerca.pdf

Sol·licitud del Treball de Recerca