L’institut

QUI SOM

L’lNS Corbera de Llobregat és un institut públic d’ensenyament secundari que va néixer el curs 1992-93. Va començar la seva activitat amb la Reforma Educativa, tot impartint estudis d’ESO i després de Batxillerat, amb les especialitats de ciències, tecnologia i humanístic.  En aquest moment  consta de tres línies d’ESO i dos de Batxillerat amb un  total d’uns 540 alumnes matriculats.

L’objectiu de l’ institut és donar un servei educatiu de qualitat als nois i noies de la població de Corbera de Llobregat. Degut a les nombroses urbanitzacions de la zona, una part dels alumnes d’ESO tenen servei de transport escolar. Aquest servei és gestionat pel Consell Comarcal i per l’Ajuntament de Corbera.

El centre disposa de  pistes esportives, gimnàs pol·livalent, aula taller, aula polivalent, aules de tecnologia, música, informàtica, dibuix, laboratoris de ciències i  d’idiomes, infermeria i  biblioteca.

Des del curs 2005-06 funciona l’Aula Oberta, gestionada amb l’ajuntament de Corbera.  Des del curs 2008-09 s’ha implementat un servei de préstec i reutilització de llibres i dossiers escolars.Des del curs 2013-14, amb el nou horari intensiu, l’Institut ofereix diverses activitats extraescolars a les tardes.

Des del curs 2014-15 funciona una USEE que dona suport a alumnat també d’altres poblacions properes.

En el centre hi treballen un equip de professionals  integrat per uns 50 professors i professores, personal d’administració i serveis de neteja.