PFI Muntatge i manteniment d’equips informàtics

Si tens més de 16 anys i menys de 21 i no tens el títol de l’ESO pots cursar un programa de formació i inserció.

S’estructuren en:

 • Mòduls de formació professional, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

IDENTIFICACIÓ

 • Denominació: Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.
 • Durada: 1.000 hores.
 • Família Professional: Informàtica i Comunicacions.

  Informació General PFI  
  Tríptic PFI  
   Estructura PFI  
   Informació detallada PFI  

MÒDULS PROFESSIONALS

Mòduls de Formació Professional

 • Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
 • Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.
 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • Projecte Integrat.
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.
 • Formació pràctica en empreses.

Mòduls de Formació General

 • Estratègies i eines de comunicació.
 • Entorn social i territorial.
 • Estratègies i eines matemàtiques.
 • Incorporació al món professional.

LA SUPERACIÓ D’AQUEST PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ COMPORTA:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat IFCT0108 Operacions Auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per a obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.