Activitats extraescolars

Previsió de les Activitats extraescolars que es duran a terme el curs 2017- 2018 a l’espera de l’oferta de les activitats de l’AMPA.

new

Un any més tenim nou horari escolar amb la qual cosa els nostres alumnes disposen de més temps lliure per les tardes i per tant hem ampliat l’oferta educativa del centre amb noves activitats extraescolars que fomentin entre els alumnes practiques saludables, i culturals.
El preu de les quotes són orientatius i poden variar. Dins del cost de les activitats es contempla les assegurances dels esportistes, tramitació de fitxes esportives, quotes d’arbitratge, material esportiu entre d’altres.

DATES D’INSCRIPCIONS: L’INSCRIPCIÓ ÉS OBERTA DURANT TOT EL CURS FINS EXHAURIR LA DISPONIBILITAT DE PLACES.

INICI I FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS: Les activitats esportives començaran en octubre i finalitzaran el 31 de maig. Les activitats de l’AMPA encara estan per determinar.

GRUPS LIMITATS: Cada activitat té un límit d’inscripció d’alumnes i aquestes seran acceptades per rigorós ordre d’inscripció amb l’ingrés de la quota. En funció de la demanda s’estudiarà l’opció d’organitzar nous grups.

PER MÉS INFORMACIÓ: Per qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar al coordinador de les activitats extraescolars i professor d’Educació Física Nacho López o bé a l’AMPA de l’Institut Collblanc a través del telèfon 977551716 o mitjançant un correu electrònic a: aeecollblanc@gmail.com


Butlleta d’Inscripció a les Activitats Extraescolars

Heu d’emplenar el formulari i després cal entregar la butlleta al professor d’Educació Física Nacho López juntament amb l’import de la bestreta per a formalitzar la inscripció.

+ Descarrega la Butlleta d’Inscripció