Infermeria

HORARI D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT:

MATINS: DIMARTS
De 09:30 h a 11:00
(obert a tots els grups de l’ESO)

 

 

PROTOCOL DE SOL·LICITUT PER SER ATÈS PEL SERVEI D’INFERMERIA 

1.- A Consergeria hi haurà l’imprès de sol·licitud que l’alumne emplanarà uns dies abans del dia de la cita

2.- Aquest imprès serà signat per la Coordinació Pedagogica i l’alumne el passarà a recollir el dia de la seva consulta.

3.- L’alumne mostrarà l’imprès signat al professor/a de la materia que en aquell moment estigui donat classe.

4.- L’alumne anirà a la consulta d’infermeria amb el full, el qual serà signat per la infermeria.

5.- La infermera entregarà el full a Coordinació Pedagògica.

SOL•LICITUD SERVEI INFERMERIA 
Imprés de sol·licitud servei de infermeria

Què és el Programa Salut i escola?
El Programa Salut i escola és una actuació promoguda pels departaments d’Educació i Universitats, i de Salut, per tal d’impulsar la promoció i prevenció de la salut a l’escola i coordinar millor les accions en el territori. S’adreça a la població adolescent de segon cicle d’ESO (tercer i quart) dels centres públics i concertats.

Volem apropar-nos a les necessitats dels adolescents i joves per a:

– FACILITAR-LOS informació amb professionals sanitaris.

– APROPAR els serveis de salut als centres docents i als adolescents.

– AFAVORIR la confidencialitat i uns serveis realment a l’abast.

– EDUCAR-LOS en com millorar la seva salut.

– INFORMAR-LOS de les conductes de risc per a la salut.

– FER MÉS EFECTIVA la detecció precoç i la intervenció.

– REDUIR els factors de risc que afecten negativament la salut dels nois i noies.

Contingut i guia d’implantació

+info