Llistat de llibres

Curs 2019/2020

La majoria dels llibres en format paper inclouen la llicència digital.

Com aconseguir els llibres?

  • El centre participa en el Programa de Reutilització de Llibres.La gestió d’aquest programa ha estat encarregada a una empresa externa (IDDINK).

Quan encomanar els llibres?

  • Quan  s’estigui segur del curs que farà l’alumne/a. Cal saber si promociona de curs o no.

La majoria dels llibres en format paper inclouen la llicència digital.

Recomanem no marcar llibres ni fer cap modificació (folrat,posar nom de l’alumne/a, etc) fins que comencin les classes i el professorat de la matèria verifiqui la validesa del material.

Llistat de llibres Curs 2019/2020

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO (Itinerari 1: Humanístic) 4t ESO (Itinerari 2: Científic/Tècnic) 4t ESO (Itinerari 3: Tecnològic)
1r  Batxillerat
2n Batxillerat

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA

NIVELL
1r ESO El conde Lucanor, Don Juan Manuel. Adaptació d’Antoni Dalmases.

Un replec en el temps de Madeleine L’Engle.

2n ESO La leyenda del Cid, adaptació d’Agustín Sánchez Aguilar.

Xènia, estimar no fa mal de Gemma Pasqual i Escrivà

3r ESO Pasos de Lope de Rueda.

Mentida de Care Santos

4t ESO Tres sombreros de copa, Melocotón en Almíbar de MIHURA.

Quadern d’Aram de Maria Àngels Anglada

Veritat de Care Santos

1r Batxillerat Tirant lo Blanc: Episodis amorosos de Joanot Martorell.

Feliçment, jo sóc una dona de Maria Aurèlia Capmany.

L’alegria que passa de Santiago Rusiñol.

2n Batxillerat Mirall trencat de Mercè Rodoreda.

Programa “PORTA UN LLIBRE A LA MOTXILLA””

El Departament d’Educació va iniciar el programa “El Gust per la Lectura” que té com a objectiu la formació de bons/es lectors/es. Es pretén que al llarg de la seva formació educativa, els/les nostres alumnes esdevinguin lectors/es competents, crítics/ques i capaços/ces de gaudir del plaer de la lectura.

És per aquest motiu que al nostre centre des del novembre del 2017 vam iniciar el projecte: Porta un llibre a la motxilla.

Cal que tots els/les alumnes i el professorat portin un llibre a la seva motxilla per dedicar una petita estona de 15 minuts a la lectura lliure.

Tot l’alumnat i professorat dedicarà el mateix temps a la mateixa franja horària que s’anirà alternant cada setmana en diferents hores del matí. Encetarem el projecte a l’octubre a primera hora del matí.