Llistat de llibres

Curs 2018/19

La majoria dels llibres en format paper inclouen la llicència digital.

Com aconseguir els llibres?

  • El centre participa en el Programa de Reutilització de Llibres.La gestió d’aquest programa ha estat encarregada a una empresa externa (IDDINK).

Quan encomanar els llibres?

  • Quan  s’estigui segur del curs que farà l’alumne/a. Cal saber si promociona de curs o no.

La majoria dels llibres en format paper inclouen la llicència digital.

Recomanem no marcar llibres ni fer cap modificació (folrat,posar nom de l’alumne/a, etc) fins que comencin les classes i el professorat de la matèria verifiqui la validesa del material.

Llistat de llibres Curs 2018/19

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO (Itinerari 1: Humanístic) 4t ESO (Itinerari 2: Científic/Tècnic) 4t ESO (Itinerari 3: Tecnològic)
1r  Batxillerat
2n Batxillerat