Projecte de Reutilització de Llibres Iddink

Benvolguda família,

El curs vinent l’AMPA, conjuntament amb la direcció de l’Institut, i amb l’aprovac­ió del Consell Escolar, continuarà oferint un Projecte de Reutilització de Llibres de text i lectures, que gestionarà l’empresa Iddink, amb provats resultats en gairebé 800 centres d’arreu d’Europa, doncs ofereix uns grans avantatges:

Responsabilitat & solidaritat & sostenibilitat

 • Els alumnes tenen més cura del material, tant llibres com del disponible al centre.
 • Conscienciació en la preservació del medi ambient.
 • Disponibilitat de llibres reutilitzables per tothom de tots els cursos.
Compra fàcil

 • Per internet, per telèfon o presencialment al centre el dia indicat.
 • Comanda unificada amb sistema flexible en què es pot triar què comprar: llibres nous, reutilitzables, de lectura, quotes, dossiers, llicències digitals, etc.
Servei & garanties

 • Garantia de recepció abans de l’inici de curs (en comandes fins el 20 de juliol).
 • Lliurament de les comandes a domicili.
 • Retorn gratuït de comandes fetes fins el 20 de juliol.
Estalvi

 • Estalvi del 55%  en els llibres reutilitzables (que s’han de retornar al final del curs).
 • El curs 2018/19 les famílies es van estalviar un total de 22.926 €. Podeu veure       l’estalvi individual per curs en el següent quadre:

 

Preu del lot de llibres del curs 2018/19 *

Inclou únicament llibres de text i quaderns d’exercicis

Curs* PVP* Preu Iddink* Estalvi
1 ESO 351 € 188 163 €
2 ESO 335 € 176 159 €
3 ESO 396 € 202 194 €
4 ESO 370 € 185 185 €
1r Batxillerat 364 € 181 183 €
2n Batxillerat 376 € 180 196 €
*Comandes fins el 20 de juliol; a 4t ESO s’han agafat 2 matèries opcionals i a batxillerat  3 de la modalitat científic-tecnològic. No inclou quotes del centre o AMPA. El preu del curs 2019-20 pot ser diferent per canvis a la llista o per actualització dels preus de venda de les editorials.

 Un any més us animem a utilitzar aquest innovador sistema. En el revers d’aquest full s’informa de com fer la comanda i el seu pagament, tot i que us animem a assistir a la reunió informativa:

Data:   26 de juny

Lloc:    A determinar pel centre

Hora:   17:30 h

Cordialment,

L’AMPA i Direcció de l’Institut Collblanc

 

 

 

 

Preguntes freqüents:

 1. Com retornar ecoBooks

 2. https://www.iddink.es/?pagina=ecoBooks