AMPA

E-MAIL: ampacollblanc@hotmail.com
ADREÇA: C/ CARRASCO I FORMIGUERA, 12
CODI POSTAL: 43110
TELÈFON: 977 551716
FAX: 977 551658
CODI CENTRE: 43008481

Us avisarem de quan podreu passar a recollir l’agenda!

Les funcions principals d’una Associació de Mares i Pares de Alumnes (AMPA) són:

1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.

3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.

6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.

7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.