Desplegament Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023

Aquests dies, s’ha rebut al centre els dispositius coresponents al Pla d’educació digital de Catalunya que van associats a l’alumnat del centre a partir dels cursos 3r, 4t d’ESO; 1r i 2n de Batxillerat i els cicles formatius, s’estan configurant els aparells per dona-los a l’alumnat, els quals en són els beneficiaris finals.

Aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per a l’èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa.

En l’enllaç aquí, hi teniu algunes de les imatges que s’han près durant el desplegament al cente.