Reunions de Pares i Mares amb tutors

En la imatge a continuació, hi teniu detallades les hores i cursos de les reunions que es portaran a terme durant la setmana entre els pares i mares i els tutors dels diferents nivells d’ESO, les reunions es desenvoluparan a la biblioteca a l’hora establerta.