Gestio de residus als domicilis amb positiu per Covid-19

Gestió de residus als domicilis amb positius per covid19:

• Bossa 1 en cubell de tapa i pedal a l’habitació del malalt: Residus i material d’un sol ús del malalt.
• Bossa 2: Bossa 1 TANCADA + guants i mascaretes del/de la cuidador/a.
• Bossa 3: Bossa 2 + residus que va a la fracció resta de tota la casa.

• Just després, neteja’t les mans a fons! ???

Important‼️Bossa 3 NOMÉS pot anar a la fracció resta!