Pràctiques a l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals

Edifici ICTA-UAB: Façana porta principal

Aquell que vulgui obtenir un títol de grau superior, ha de saber que a part de realitzar les classes teòriques i pràctiques, haurà de realitzar unes pràctiques a una empresa per tal d’aplicar els seus coneixements en un entorn laboral.

En el meu cas estic realitzant les pràctiques a l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals, ICTA, situat a la Universitat Autònoma de Barcelona. El total de les hores són 440h i jo les acabaré al mes de juliol ja que vaig començar el mes de febrer. Per tant he realitzat pràctiques durant el curs lectiu, fet que ha estat una mica dur, i les acabaré durant les vacances d’estiu.

L’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals comparteix les instal·lacions amb l’Institut de Paleontologia i té diferents departaments. El meu departament s’encarrega de mesurar i analitzar emissions de gasos contaminants a l’atmosfera.

Llegir més»

Prácticas de empresa: Micro-Bios

Resultat d'imatges de laboratorio micro bios sant joan despí

Como introducción, comencé las prácticas de empresa el 12 de diciembre de 2017, con 440h por delante que es lo que establece este ciclo formativo.

Estaba nerviosa ya que nunca había trabajado ni hecho algo parecido en ninguna empresa, y contenta pues se trataba de microbiología, una asignatura que siempre me había gustado.

De esta manera, me ofrecieron ir a Micro-bios, una empresa situada en Sant Joan Despí, lo cual me venia muy bien ya que vivo allí mismo y me quedaba bastante cerca.

A continuación, comentaré mas o menos mi experiencia y labores que he tenido que llevar a cabo durante estos meses.

Llegir més»

Voluntary visit to the Agbar Museum

The Museu Agbar de les Aigües is a contemporanium museum dedicated to the water. In 1909 Aigües de Barcelona inaugurated this place to extract water of the aquifer of the Baix Llobregat and to distribute it to the city of Barcelona.

In the museum you can see diferent types of exposition. The permanent exposition -as the name explains itself- is an exposition that mantains through all the year. Its main  theme is the explanation of the history of the water extraction by the city of Barcelona and its metropolitan area. You will be able to see objects and documents used in the past by this industry, and the organoleptic quality of the water distributed.

Llegir més»

Laboratori Doctors Zaragoza. Protocol per la realització de proves creuades en la transfusió de preparats sanguinis

En el següent protocol s’estudiarà la compatibilitat sanguínia entre una mostra real d’un pacient i un preparat sanguini per una futura transfusió.

Per assolir l’objectiu es farà un estudi dels anticossos irregulars més comuns, el grup de la sang del pacient, la prova creuada entre les dues sangs, la pacient i del preparat d’hematies, així com l’obtenció del grup sèric.

S’utilitzarà la tècnica de la casa comercial BioRad, en el qual es farà un procediment immunològic partint de la base del test de coombs indirecte.

Llegir més»

FCT a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

La FCT a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB, UPC, Castelldefels) té la particularitat d’oferir-te un aprenentatge diferent cada dia, ja que la feina és molt variada i diversa. En termes generals, el que faig amb les companyes de treball es basa principalment en preparar les pràctiques als alumnes de la Universitat.

Pot semblar una activitat monòtona, però si seguiu llegint us faré canviar d’opinió!

(Això sí, en acabar cadascuna de les pràctiques toca recollir i netejar)

Llegir més»

Pràctiques a ADEDMA

Aquest any he pogut disfrutar aprenent d’una forma totalment diferent. Els primers dies es fa extrany, ja que t’expliquen moltes coses i et donen diferents projectes ambientals, però a mesura que pasa el temps, vas interioritzant aquelles coses que t’han explicat. I també comences a veure que són coses molt útils per entendre moltes coses sobre el medi ambient i les normatives.

Llegir més»

Pràctiques a la facultat de Geologia

A les pràctiques a l’empresa duc a terme diferents tasques, una d’elles és analitzar solucions al comptador Coulter LS 230. Aquesta tasca comença quan s’obre un testimoni marí, que és un cilindre que s’ha dipositat al fons marí, i del qual s’extreuen les mostres un cop s’ha partit per la meitat.

 

Quan les mostres arriben al laboratori dintre de bosses de zip, nosaltres ens encarreguem de fer el tractament previ per poder fer un recompte de les partícules al comptador Coulter. Aquest tractament consta inicialment de pesar a la balança granataria entre 0,2 i 0,3 g de mostra,  ho dipositem a un got de precipitats i aboquem aproximadament 50mL d’ H2O2 al 10%.  Deixem a l’estufa a 80oC durant 24h, passat aquest temps afegim 50mL més d’ H2O2 al 10% i ho tornem a deixar a l’estufa.

Llegir més»

FCT a Aigües de Barcelona

Bé doncs com tots sabeu tots els estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Química Ambiental han de realitzar com a mínim 440 h d’FCT (Formació en Centres de Treball) per poder obtenir el títol de tècnica ambiental. En aquest fòrum ja haureu llegit tot tipus de determinacions i anàlisis que es realitzen durant les pràctiques, per això a mi m’agradaria explicar a nivell més personal el que han suposat aquestes pràctiques per mi.

 

Llegir més»

Anàlisi microbiològic dels aliments

Sabies que els aliments que es mengen als restaurants i als hospitals han de passar una sèrie d’anàlisis a fi d’evitar malalties? En aquest article, explicaré aquestes analítiques que duc a terme a la FCT, realitzada al Laboratori Dr. Oliver Rodés.

Bàsicament consisteix en determinar la presència de bacteris patògens com Salmonella, Listeria monocytogenes , Streptococcus, Escherichia coli i Staphylococcus aureus.  Llegir més»

HPLC-MS

My apprenticeship in the renowned Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC) has been extremely enriching. Not only have I spent almost 6 months learning about astonishing laboratory analytical instruments such as High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (among many others), but I have also gained some experience and skills in the investigation work field.

Due to the fact that HPLC-MS can be used to analyze biochemical, organic and inorganic heterogeneous compounds of environmental or biological origin, it has a wide range of applications in disciplines including biotechnology, pharmaceutical, environmental monitoring, food processing, agrochemical and cosmetics.

Llegir més»