Novetat! el curs 2020-21 es podran cursar els dos cicles següents: CFGS de Química i Salut Ambiental i CFGS d’Educació i Control Ambiental. Veure presentació d’aquests dos cicles

Matrícula als cicles de grau superior

La llista d’alumnes assignats al nostre centre la podeu consultar aquí.  La llista d’alumnes preinscrits la podeu consultar aquí.

La matrícula als cicles formatius de GRAU SUPERIOR serà de forma telemàtica de l’1 al 7 de setembre. Les instruccions i els documents que heu d’adjuntar són els següents:

Llista ordenada definitiva d’alumnes admesos als cicles de grau superior

Aquí podeu consultar la llista ordenada d’alumnes admesos als cicles de grau superior. Aquí podeu consultar la llista d’alumnes admesos al cicles de grau superior de les famílies de Seguretat i medi ambient i d’Administració i gestió per al curs 2020-2021. Recordeu que la previsió del calendari oficial informa del següent:

 • Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020

Preinscripció Cicles Formatius Grau Superior

 • Preinscripció Cicles de Grau Superior: del 10 al 17 de juny
 • Oferta educativa: aquí (consulta Mapa Escolar)
 • Molt important: informació detallada sobre el procediment de preinscripció aquí
 • Enllaç a la sol·licitud online de preinscripció. El tràmit de presentació de la sol·licitud online s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.
 • Enllaç a la sol·licitud amb suport informàtic. El resguard i la documentació acreditativa de la sol·licitud amb suport informàtic i en general la documentació que no s’ha pogut validar electrònicament s’ha d’enviar escanejada o fotografiada per les dues cares a la bústia electrònica oficial del centre a8033912@xtec.cat
  En els casos excepcionals en què no es pugui enviar per correu electrònic el resguard o la documentació, cal demanar cita prèvia al telèfon 638683653 de les 10.00 a 13.00 hores o escrivint al correu del centre a8033912@xtec.cat

Presentació virtual dels cicles superiors de la família de Medi Ambient

Nous cicles de la família de Seguretat i Medi Ambient per al curs 2020-2021

El nostre vell cicle LOGSE de Química Ambiental es jubila aquest curs i, a partir del curs vinent l’institut oferirà dos nous cicles de la família de seguretat i medi ambient. D’una banda, el cicle formatiu de grau superior de Química i Salut Ambiental (que és el successor de l’actual cicle de Química Ambiental) i de l’altra, el cicle formatiu de grau superior d’Educació i Control Ambiental. Tots dos cicles tenen una durada de 2000 hores (2 cursos acadèmics) i es realitzen en horari de tarda.

Teniu més informació de cadascun d’aquests dos cicles (mòduls, continguts…) en els següents enllaços:

El departament de FP de la família de Medi Ambient ha preparat la següent presentació sobre els dos cicles anteriors, a mode de jornada virtual de portes obertes: CFGS Medi Ambient Presentació Portes Obertes 2020

Gestio de residus als domicilis amb positiu per Covid-19

Gestió de residus als domicilis amb positius per covid19:

• Bossa 1 en cubell de tapa i pedal a l’habitació del malalt: Residus i material d’un sol ús del malalt.
• Bossa 2: Bossa 1 TANCADA + guants i mascaretes del/de la cuidador/a.
• Bossa 3: Bossa 2 + residus que va a la fracció resta de tota la casa.

• Just després, neteja’t les mans a fons! ???

Important‼️Bossa 3 NOMÉS pot anar a la fracció resta!