Acte de reconeixement als alumnes voluntaris

El passat dilluns 17, el Director en nom de l’institut va agrair la feina feta als alumnes que, de forma voluntària i altruista, han dedicat part del seu temps a dinamitzar les activitats del centre. Delegats/des, Sots delegats/des, Dinamitzadors/es, membres de la Comissió Solidària, del grup de Mediació i representants al Consell escolar i al Consell de Nois i Noies van rebre un diploma de reconeixement de mans del director. L’acte va acabar amb un petit aperitiu

Informacions

* Alumnes de 1r BTX: dimarts 25 de juny a les 9.30 h; tria de les matèries de 2n BTX
* Alumnes repetidors 2n BTX: dimarts 25 de juny a les 9.30 h; tria les matèries de 2n BTX
* Alumnes 4t ESO que estudiaran el proper curs al centre: dijous 27 de juny a les 10.30 h; tria de les matèries de 1r BTX