Portal de Transparència

transparencia

La Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i la Llei 19/2014 de 29 de desembre aprovada pel Parlament de Catalunya, estableix el dret d’accés a la informació de els ciutadans i l’obligació de publicitat activa per les associacions i ens privats que perceben fons públics per a dur a terme llurs activitats.

En compliment d’aquesta normativa reguladora apropem una mica més als nostres associats la previsió de l’any que s’escau i publiquem un resum del resultat de la gestió de l’exercici 2015-2016 amb la finalitat d’oferir una rendició de comptes respectant el principi de bona gestió i transparència.