FCT a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

La FCT a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB, UPC, Castelldefels) té la particularitat d’oferir-te un aprenentatge diferent cada dia, ja que la feina és molt variada i diversa. En termes generals, el que faig amb les companyes de treball es basa principalment en preparar les pràctiques als alumnes de la Universitat.

Pot semblar una activitat monòtona, però si seguiu llegint us faré canviar d’opinió!

(Això sí, en acabar cadascuna de les pràctiques toca recollir i netejar)

A continuació us explico una sèrie de pràctiques que preparo sovint:

 

DISSECCIÓ D’INSECTES

L’objectiu de la pràctica és observar en detall l’estructura d’insectes com grills i llagostes. Per això, el primer que vaig fer és anar a comprar-los vius i dur-los a la universitat. La pràctica es realitza, òbviament, un cop els insectes moren, per la qual cosa vam deixar d’alimentar-los i els vam posar al congelador.

Ja sense vida, seleccionem els més grans i millor conservats i els dipositem repartits en dues plaques de Petri, col·locant-les en la taula central del laboratori. A cada grup d’alumne (dos estudiants per grup) li pertany:

  • Pinça de punta fina
  • Llanceta
  • Agulles
  • Suro

 

COMPARACIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE PLANTES FLORALS

Per realiztar la pràctica disposem d’un total de 8 plantes (geranis de flor rosa), distribuïdes en dos grups diferents segons el tractament que rebran:

  • G1: 4 plantes amb les necessitats cobertes (aigua i nutrients). Aquest serà el grup control.

  • G2: 4 plantes “estressades”, sense aportació d’aigua ni de nutrients.

Els resultats s’observaran i s’anotaran al llarg d’una setmana. Els paràmetres a avaluar són l’estat de les fulles, flors i tijes en funció del temps transcorregut.  Finalment es comprovarà l’efecte del nitrogen com a element nutritiu de les plantes.Les del G2 tindran una apariència pansida, sense vida. Les 4 restants sobreviuen sense cap alteració.

 

 

Aquestes són dues de les vàries pràctiques que preparo; com heu pogut comprovar es realitzen tasques i activitats diferents cada dia.