FCT- Universitat Politècnica de Catalunya

 

Com tota persona que hagi realitzat un Cicle Superior, en el meu cas un Cicle Superior en Químic Ambiental, sap que per a obtenir el títol definitiu s’han de realitzar unes proves pràctiques, que t’ajuden a portar a terme allò que has estat estudiant durant un cert temps, en un àmbit real/laboral. En el meu cas particular, em va tocar fer les FCT a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquestes pràctiques van tenir i tenen una durada de 440 h, i que en el meu cas van ser un “pèl” dures, ja que les compartia amb les hores teòriques del cicle formatiu, a les tardes (de 3:30 h a 9:30 h).

El laboratori de la Universitat Politècnica de Catalunya és un dels pocs laboratoris que tracta, per diferents mètodes d’anàlisis, un dels termes més desconegut, que és la radioactivitat. Una de les característiques que més em van enriquir, en aquest àmbit, va ser el fet que, el laboratori de la UPC era i segueixen sent pioner en determinats termes d’anàlisis en isòtops radioactius (a escala estatal). Tot i això, les meves tasques de treball diari no estaven en contacte directe amb aquestes anàlisis, sinó que eren d’un nivell més bàsic, però no menys important.

Moltes de les tasques que exercia eren de caràcter rutinari, com verificacions de balances (granatària i analítica), pH-metro i control de condicions ambientals en la sala d’anàlisis de radioisòtops) d’altra banda, també portava a terme diferents determinacions amb espectrometria d’emissió atòmica de flama, muntatge i la mateixa destil·lació, captació i preparació de filtres per a captadors d’alt volum, etc. La qual cosa em va permetre experimentar molts dels termes estudiats durant el curs, i poder veure concretament, pas a pas, alguns dels conceptes que en la teoria no entenia, però a la part pràctica sí.

Per últim, i com a consell per a posteriors alumnes que facin les seves FCT allà, animar-los que vagin amb ganes d’aprendre, portar a terme alguns dels conceptes estudiats i sobretot pendres les hores de pràctiques com un temps per aprendre/créixer, i que tranquils que igual que comencen, també acaben!!

PD: Comentar que en el cas de necessitar un augment d’hores en el conveni de pràctiques (com ho va ser en el meu cas, 8 h) és un lloc on sí que es permeten, també informar-vos que no paguen (pràctiques no remunerades) tot i això si els bitllets de transport (en el meu cas T-Jove) i sobretot, i com a punt final, tots els treballadors que hi ha són molt amables i t’ajudaran amb el que necessitis.