Entre els treballs de recerca del nostre departament destaquem: “L’oli de palma i les seves conseqüències mediambientals i en la salut”. Autora: Clàudia Gomàriz.

L’oli de palma és un tipus d’oli vegetal utilitzat massivament en els aliments processats com a resultat del seu baix cost de producció que fa abaratir el producte, així com també s’utilitza en productes d’estètica i  en biocombustibles.

Entre els objectius d’aquest treball s’hi troben l’anàlisi d’algunes marques de cereals que contenen més oli de palma i l’estudi dels supermercats que utilitzen una major quantitat d’oli de palma en els seus productes de marca blanca.

Pel que fa  a la part experimental, aquesta s’ha dut a terme en col·laboració amb l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L’objectiu ha estat trobar si hi ha alguna relació entre la ingesta d’àcid palmític, component principal en l’oli de palma,  i el càncer.

Per realitzar aquesta part s’ha determinat la capacitat de proliferació i de migració de diferents línies cel·lulars humanes sota els efectes de diverses concentracions d’àcid palmític mitjançant una tècnica que rep el nom d’XTT. Com a línies cel·lulars s’han emprat cèl·lules amb càncer de còlon, cèl·lules amb càncer de cap i coll i fibroblasts. A fi de dur a terme aquests experiments, s’han preparat els tampons i reactius per als cultius, el medi de cultiu i diverses solucions d’àcid palmític.