Tasques recomanades per l’equip docent durant el període de confinament (17/3/2020)

En els següents enllaços podeu consultar les tasques recomanades per l’euip docent de l’institut. Aquesta informació s’anirà actualitzant al llarg del temps.