Espais del departament de ciències experimentals

Les pràctiques de laboratori són una eina essencial en la docència en les matèries de ciències.
És la part que caracteritza les matèries de l’àmbit científicotecnològic i el que les diferència de la resta de les matèries del currículum.
Al laboratori, podem posar en pràctica allò que veiem de forma teòrica a l’aula i és una eina motivadora en si mateixa. És el lloc on els alumnes veuen les aplicacions de la ciència en la vida diària i posen en pràctica el mètode científic.
Aquí, podeu veure un vídeo amb els espais de què disposa el departament de ciències experimentals del nostre institut.

Aquí teniu un vídeo del laboratori i pràctiques de biologia