Condicions per entrar al centre

Benvolgudes famílies,

El proper dilluns comencem les classes de forma parcial i el dimarts amb normalitat (esperem). Seguint les recomanacions del Departament de Salut i del Departament d’Educació us recordem que les famílies o els alumnes mateixos, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una declaració responsable que us enllacem aquí per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte, presentar documentació acreditativa d’un cas positiu al/la director/a del centre en cas d’haver-se diagnosticat per la xarxa privada de salut, i permetre l’intercanvi de dades personals entre els departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació amb la gestió de casos.

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS

 

L’alumne/a ha de lliurar al seu tutor/a la declaració responsable el mateix dilluns.

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes següent:

 • Febre o febrícula>37,5ºC
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll*
 • Refredat nasal*
 • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

No es pot anar a l’institut, si l’adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions:

 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.