Actualització del dossier de Treball de Recerca 2021-2022

recursosForum Aquí podeu consultar la versió actualitzada del dossier corresponent al Treball de Recerca de Batxillerat 2021-2022. A més, també podeu consultar aquí un document amb qüestions d’estil del Treball de Recerca.