Protecció de dades

Nota informativa sobre el tractament de dades per part del centre

L’Institut Mediterrània és el responsable del tractament de les dades

Amb quina finalitat tractem les dades:
Per a les finalitats següents:

  • Per gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional; la participació dels alumnes en les activitats curriculars de Servei Comunitari; l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies; l’avaluació objectiva del rendiment escolar; el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu, i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament.
  • Per gestionar la participació dels alumnes en els programes i actuacions finançades pel Ministeri d’Educació i cofinançades pel Fons Social Europeu.
  • Per gestionar la difusió d’imatges, veu i material que han elaborat els alumnes en els espais de comunicació i difusió del centre, amb relació a les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars que porten terme.
  • Per gestionar les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.
  • Per gestionar les aportacions econòmiques de les famílies o dels alumnes per als serveis escolars que presten els centres.
  • La utilització dels serveis que presten els centres està sotmesa als principis de voluntarietat, de no discriminació i de pagament del cost (amb algunes excepcions de gratuïtat i de limitació d’imports), així com de no tenir un caràcter lucratiu.

Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostès tenen dret a obtenir informació sobre el tractament de les seves dades personals per part de l’Institut Mediterrània, per la qual cosa poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud en suport paper a la unitat responsable del Departament d’Educació o al centre educatiu o al servei educatiu que correspongui.

També es pot fer en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades que figura a la web del Departament d’Educació:

http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

L’adreça de contacte del delegat o delegada de protecció de dades del departament d’Educació és: dpd.educacio@gencat.cat