Eslora

El Projecte de diversificació curricular Eslora sorgeix com a resposta a la necessitat d’aplicar estratègies d’atenció a l’alumnat que permeten donar resposta a les seves necessitats educatives per assolir els objectius d l’etapa, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb carácter general. Aquest projecte està organitzat pel Departament d’Ensenyament amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelldefels i els Instituts del municipi.

A continuación es presenta un recull fotogràfic i l’acte de cloenda del Projecte Eslora dels darrers cursos.

  Curs 2018-19
       Curs 2017-18
      Curs 2016-17
          Curs 2015-16