L’institut

Presentació 

L’Institut Mediterrània és un centre públic d’educació secundària, situat a la part nord de Castelldefels, a tocar dels límits del Parc natural del Garraf, al barri de Can Vinader, cosa que li confereix un entorn natural incomparable.

L’institut es va crear el curs 1996-1997, per l’augment demogràfic de la població del municipi que calia escolaritzar, amb dos grups de 1r d’ESO. Va començar a funcionar en barracons provisionals en el lloc on actualment estan situades les pistes esportives. El curs 1998-1999 es va inaugurar l’actual edifici.

De manera progressiva es van anar implantant la resta de nivells d’ESO i van anar creixent fins als 5 grups per nivell actuals. El curs 2000-2001 es va iniciar el Batxillerat, amb un grup inicialment, que ha anat creixent fins als 3 grups actuals, i també la Formació Professional amb el CFGM de Comerç (actualment Activitats comercials) i el CFGS d’Agències de viatges i gestió d’esdeveniments.

A partir del curs 2006-2007 s’ha anat incrementant l’oferta de Cicles Formatius: aquell curs es va iniciar un nou CFGS de la mateixa família, el de Gestió d’allotjaments turístics i el curs següent, el 2007-2008, un CFGM nou, el de Gestió administrativa. Ja el curs 2015-2016 s’inicia el nou CFGS de Guia, informació i assistència turístiques; i el 2016-2017, el CFGM de Microsistemes informàtics i xarxes.

Cal destacar l’aposta del centre per l’oferta de segones llengües estrangeres (francès i alemany) a partir de 2n d’ESO i fins a Batxillerat. És, a més, un centre especialment dotat d’instal·lacions i recursos, tant humans com materials, destinats a la formació integral de l’alumnat.

En l’actualitat s’imparteixen els següents ensenyaments:

ESO 

Tots els cursos d’ESO

Batxillerat 

– Humanístic i social

– Científic i tecnològic

Batxibac

– Humanístic i social

– Científic i tecnològic 

Formació Professional

– Família de Comerç i màrqueting

    • CFGM Activitats comercials

– Família d’Informàtica i comunicacions

    • CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

– Família d’Hoteleria i turisme

    • CFGS Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
    • CFGS Gestió d’allotjaments turístics
    • CFGS Guia, informació i assistència turístiques 

Esperem que la nostra oferta educativa sigui del vostre interés.