Història

L’institut va néixer l’any 1996 per la necessitat d’acollir al número creixent d’alumnes que hi havia a la població. Va ser el primer curs de la reforma de la LOGSE.

El curs 1996-1997 va estar ubicat provisionalment en mòduls prefabricats en el terreny de l’actual club de bàsquet de Can Vinader (Rbla Blas Infante). El curs 1997-1998 es van traslladar a l’edifici actual.

El Mediterrània va començar amb 120 alumnes de 1r d’ESO (4 línies), progressivament es van completar tots els nivells d’ESO i el curs 2000-2001 va començar amb dues línies de Batxillerat. Els cicles formatius (CFGM de Comerç i  de Gestió Administrativa i CFGS actuals) es van iniciar el  curs 1997-1998

L’alumnat procedia majoritàriament del barri de Vista Alegre, Castell i Poble Vell, amb un perfil social determinat.

De seguida es va demanar ampliar la zona d’adscripció per afavorir la diversitat social i cultural. L’assignació dels centres de primària és del 2011.