Servei Comunitari

L’impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercic actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El projecte de Servei comunitari (alumnat de 4t d’ESO) es vincularà amb el Pla català d’esport a l’escola, tot col·laborant a dur a terme iniciatives que parteixen de l’alumnat i que tindran una projecció externa.

Podeu trobar més información aquí.